top of page

                                            Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii

Szanowna Pani/Panie

W okresie pandemii bezpieczeństwo sanitarne naszych pacjentów i terapeutów jest dla nas bardzo ważne. Szczególna ochrona dotyczy kontaktów bezpośrednich podczas sesji psychoterapeutycznych. Gabinety i toaleta są zaopatrzone w środki do dezynfekcji, są wietrzone i dezynfekowane pomiędzy sesjami (fotele, klamki, etc.). Przy wejściu do Pracowni znajdują się środki do dezynfekcji rąk, których użycie jest obowiązkowe.

 

Przygotowaliśmy kilka zasad, których przestrzeganie jest niezbędne podczas przebywania w naszej Pracowni:

  1. Konieczna jest dezynfekcja lub umycie rąk po każdym wejściu do pracowni, przed i po sesjach terapeutycznych. Dozowniki znajdują się w poczekalni i w toalecie.

  2. Prosimy o przychodzenie na sesję punktualnie (do 5 minut przed jej rozpoczęciem), aby uniknąć korzystania z poczekalni w towarzystwie innych osób. 

  3. Do czasu zniesienia stosownych przepisów istnieje konieczność zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica) jeśli dystans jest mniejszy niż 1,5 m. Terapeuta i pacjent decydują czy w trakcie sesji indywidualnej konieczne jest używanie maseczek lub przyłbic ochronnych. W trakcie sesji grupowych prowadzący wraz z grupą decydują o konieczności użycia maseczki lub przyłbicy.

  4. W trakcie sesji niezbędne jest zachowanie dystansu 1,5 m.

  5. Korzystanie z toalety wiąże się z dezynfekowanie po sobie wszystkich dotykanych tam powierzchni za pomocą znajdującego się w toalecie płynu do dezynfekcji.

  6. Jeśli miał/-a Pan/-i jakikolwiek kontakt z osobą, która była lub mogła być zakażona, lub znajdowała się w miejscach, w których doszło do zakażenia Covid-19, i/lub gdy występują u Pana/Pani objawy takie, jakie jak: gorączka, kaszel, duszności, prosimy o pozostanie w domu i odbycie konsultacji/sesji on-line lub przełożenie jej na dalszy termin.

  7. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na terapię prowadzoną w Pracowni, w przypadku, gdy Pan/Pani terapeuta lub któryś z jego pacjentów zostanie zakażony, zostanie Pan/Pani o tym poinformowany/-a jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie epidemii, Pana/Pani dane zostaną przekazane do Sanepidu. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy w kontakcie bezpośrednim z terapeutą rozumiemy jako zgodę na taką ewentualność.

bottom of page