Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii

Szanowna Pani/Panie

W okresie pandemii bezpieczeństwo sanitarne naszych pacjentów i terapeutów jest dla nas bardzo ważne. Szczególna ochrona dotyczy kontaktów bezpośrednich podczas sesji psychoterapeutycznych. Gabinety i toaleta są zaopatrzone w środki do dezynfekcji, są wietrzone i dezynfekowane pomiędzy sesjami (fotele, klamki, etc.). Przy wejściu do Pracowni znajdują się środki do dezynfekcji rąk, których użycie jest obowiązkowe, oraz rękawiczki jednorazowe.

 

Przygotowaliśmy kilka zasad, których przestrzeganie jest niezbędne podczas przebywania w naszej Pracowni:

  1. Konieczna jest dezynfekcja lub umycie rąk po każdym wejściu do pracowni, przed i po sesjach terapeutycznych. Dozowniki znajdują się w poczekalni i w toalecie.

  2. Prosimy o przychodzenie na sesję punktualnie (do 5 minut przed jej rozpoczęciem), aby uniknąć korzystania z poczekalni w towarzystwie innych osób. 

  3. Do czasu zniesienia stosownych przepisów istnieje konieczność zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica) jeśli dystans jest mniejszy niż 1,5 m. Terapeuta decyduje czy w trakcie sesji indywidualnej konieczne jest używanie maseczek lub przyłbic ochronnych. W razie potrzeby informuje o takiej konieczności pacjenta. W trakcie sesji grupowych prowadzący wraz z grupą decydują o konieczności użycia maseczki lub przyłbicy.

  4. W trakcie sesji niezbędne jest zachowanie dystansu 1,5 m.

  5. Korzystanie z toalety wiąże się z dezynfekowanie po sobie wszystkich dotykanych tam powierzchni za pomocą znajdującego się w toalecie płynu do dezynfekcji.

  6. Jeśli miał/-a Pan/-i jakikolwiek kontakt z osobą, która była lub mogła być zakażona, lub znajdowała się w miejscach, w których doszło do zakażenia Covid-19, i/lub gdy występują u Pana/Pani objawy takie, jakie jak: gorączka, kaszel, duszności, prosimy o pozostanie w domu i odbycie konsultacji/sesji on-line lub przełożenie jej na dalszy termin.

  7. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na terapię prowadzoną w Pracowni, w przypadku, gdy Pan/Pani terapeuta lub któryś z jego pacjentów zostanie zakażony, zostanie Pan/Pani o tym poinformowany/-a jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie epidemii, Pana/Pani dane zostaną przekazane do Sanepidu. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy w kontakcie bezpośrednim z terapeutą rozumiemy jako zgodę na taką ewentualność.

© 2020 Pracownia Psychoterapii VIOMA 

Psycholog, Psychoterapeuta Łódź