geniocorrect6.jpg

Evgenios Ioannou

Psycholog

Psychoterapeuta

 

WYKSZTAŁCENIE

Jestem absolwentem Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

DOŚWIADCZENIE

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pomaganiu w różnych miejscach. Pracowałem zarówno w sektorze publicznym i prywatnym. Doświadczenie zdobywałem w takich miejscach jak: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ Szpitala im. Babińskiego,  Oddział Ogólnopsychiatryczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi. Prowadziłem zajęcia oraz seminarium dla studentów psychoterapii w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

 

Współpracuję z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

 

​​

W CZYM POMAGAM

 

Pro​wadzę psychoterapię osób z zaburzeniami lękowymi (nerwicowymi), z zaburzeniami związanymi ze stresem, z zaburzeniami nastroju (depresyjnymi), z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a także z zaburzeniami psychotycznymi.

Pomagam w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi i samym sobą. Wspieram w odnajdywaniu wewnętrznych sił potrzebnych do realizacji planów, podjęcia decyzji życiowych. Towarzyszę ludziom, którzy gdzieś się zatrzymali i czują się zagubieni i osamotnieni. Pomagam w zrozumieniu objawów, które często mogą być niezrozumiane i powodować cierpienie. Wspieram osoby, które chcą lepiej poznać siebie, swoich emocji i potrzeb.

Pracuję w nurcie terapii psychodynamicznej korzystając z teorii psychoanalitycznych. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i grupową. 

​​

Psycholog Łódź
Psycholog Lodz
Łódź Psychoterapia
Lodz Psychoterapia
Psychoterapia Lodz
Psychoterapia Łódź

Psychoterapia Lodz, Psychoterapia Łódź, lodz psychoterapia, psycholog lodz łódź, psychoterapia lodz łódź, psychoterapeuta lodz łódź, dobry psycholog lodz łódź, psychoterapia gestalt lodz łódź, psychoterapia psychodynamiczna lodz łódź,  rozwój osobisty lodz łódź, depresja lodz łódź, nerwica lodz łódź, lęki lodz łódź, rozwód lodz łódź, DDA lodz łódź, uzależnienia lodz łódź, gabinet psychologiczny lodz łódź, psychoterapeuta gestalt lodz łódź, psychoterapeuta psychodynamiczny łódź lodz, psychoterapia lodz łódź cennik, psychoterapia łódź lodz opinie, psychoterapia lodz łódź, psycholog łódź lodz cena, psycholog zgierz, psychoterapia zgierz, psycholog ozorków, psychoterapia ozorków, psycholog brzeźiny, psychoterapia brzeźiny