top of page
Grupa interpersonalna
on-line dla studentów
Potrzeba bliskości jest jedną z podstawowych potrzeb nas wszystkich a bliskie relacje są uznawane za jeden z podstawowych czynników w warunkujących nasze zdrowie cielesne i psychiczne. Niestety w ostatnim czasie możliwość spotkań bezpośrednich została znacznie ograniczona. Warto wykorzystać ten czas do uczenia się na własnym doświadczeniu interpersonalnym. Dlatego zapraszamy wszystkich studentów mierzących się z doświadczeniem izolacji w czasie pandemii i nauczania zdalnego do udziału w grupie interpersonalnej.

Grupa będzie się odbywać on-line i jest przeznaczona dla studentów z całego kraju studiujących na różnych uczelniach, chcących w sytuacji izolacji zadbać o własne umiejętności interpersonalne, aby zmniejszyć następstwa koronawirusa.

 • doświadczać bliskiego spotkania z drugą osobą w sytuacji przymusowej

       izolacji pomimo ograniczonej możliwości spotkania bezpośredniego

 • dzielić się swoimi emocjami, przeżyciami związanymi z doświadczaniem

       izolacji

 • szlifować swoje umiejętności interpersonalne korzystając z intensywnego

       doświadczenia grupowego

 

 • uzyskać informację zwrotną na temat swojego interpersonalnego funkcjonowania

 

 • doświadczyć wsparcia w trudnym czasie

 • owocnie wykorzystać wolny czas zyskany dzięki brakowi konieczności

      dojeżdżania na zajęcia studenckie
 

 • rozwijać swoje umiejętności społeczne

 

 • uczyć się strategii rozwiązywania problemów interpersonalnych i testować

      je w doświadczeniu grupowym

 

 • ćwiczyć nowe zachowania

 

 • zwiększać komfort w relacjach interpersonalnych

 

 • uczyć się rozpoznawać i nazywać emocje rodzące się w interakcjach z innymi

 • rozwijać i trenować zdolność lepszego rozumienia cudzych myśli, uczuć i

      zachowań

 • poszerzać samoświadomość własnych stanów emocjonalnych, myśli i

       postaw

Grupa będzie miejscem, gdzie każdy uczestnik będzie mógł:

bottom of page