Grupa interpersonalna
on-line dla studentów
Potrzeba bliskości jest jedną z podstawowych potrzeb nas wszystkich a bliskie relacje są uznawane za jeden z podstawowych czynników w warunkujących nasze zdrowie cielesne i psychiczne. Niestety w ostatnim czasie możliwość spotkań bezpośrednich została znacznie ograniczona. Warto wykorzystać ten czas do uczenia się na własnym doświadczeniu interpersonalnym. Dlatego zapraszamy wszystkich studentów mierzących się z doświadczeniem izolacji w czasie pandemii i nauczania zdalnego do udziału w grupie interpersonalnej.

Grupa będzie się odbywać on-line i jest przeznaczona dla studentów z całego kraju studiujących na różnych uczelniach, chcących w sytuacji izolacji zadbać o własne umiejętności interpersonalne, aby zmniejszyć następstwa koronawirusa.

Grupa będzie miejscem, gdzie każdy uczestnik będzie mógł:

 • doświadczać bliskiego spotkania z drugą osobą w sytuacji przymusowej

       izolacji pomimo ograniczonej możliwości spotkania bezpośredniego

 • dzielić się swoimi emocjami, przeżyciami związanymi z doświadczaniem

       izolacji

 • szlifować swoje umiejętności interpersonalne korzystając z intensywnego

       doświadczenia grupowego

 

 • uzyskać informację zwrotną na temat swojego interpersonalnego funkcjonowania

 

 • doświadczyć wsparcia w trudnym czasie

 • owocnie wykorzystać wolny czas zyskany dzięki brakowi konieczności

      dojeżdżania na zajęcia studenckie
 

 • rozwijać swoje umiejętności społeczne

 

 • uczyć się strategii rozwiązywania problemów interpersonalnych i testować

      je w doświadczeniu grupowym

 

 • ćwiczyć nowe zachowania

 

 • zwiększać komfort w relacjach interpersonalnych

 

 • uczyć się rozpoznawać i nazywać emocje rodzące się w interakcjach z innymi

 • rozwijać i trenować zdolność lepszego rozumienia cudzych myśli, uczuć i

      zachowań

 • poszerzać samoświadomość własnych stanów emocjonalnych, myśli i

       postaw

Czas trwania grupy: 6 miesięcy – spotkania raz w tygodniu, 1,5 godziny 

Prowadzący psychoterapeuci: Tomasz Pawełczyk, Evgenios Ioannou

Termin: styczeń 2021 

Gdzie: platforma ZOOM

Koszt: 50 zł / spotkanie *

Zapisy: tel. 516 893 030 (Evgenios Ioannou), 665 968 243 (Tomasz Pawełczyk)

* Udział w grupie jest poprzedzony bezpłatną konsultacją z osobami prowadzącymi

Prowadzący

Evgenios Ioannou

Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. na Oddziałach Ogólnopsychiatryczncyh, Oddziałach Leczenia Zaburzeń Nerwic i Zaburzeń Osobowości, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego. Pomaga w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi i samym sobą. Wspiera w odnajdywaniu wewnętrznych sił potrzebnych do realizacji planów, podjęcia decyzji życiowych. Towarzyszy ludziom, którzy gdzieś się zatrzymali i czują się zagubieni i osamotnieni. Pomaga w zrozumieniu objawów, które często mogą być niezrozumiane i powodować cierpienie. Wspiera osoby, które chcą lepiej poznać siebie, swoich emocji i potrzeb.

Tomasz Pawełczyk

Dr hab. n. med., profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, psychiatra, psychoterapeuta. Wykształcenie i doświadczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne zdobywał m.in. w klinikach psychiatrycznych i ambulatorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zespole leczenia środowiskowego, w trakcie staży krajowych i zagranicznych, a także podczas czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pomaga osobom doświadczającym objawów chorobowych lub trudności poznawczych czy emocjonalnych i interpersonalnych, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie w ważnych rolach życiowych, są źródłem uporczywego dyskomfortu lub upośledzają korzystanie z własnych zasobów psychicznych. W swej pracy stara się stosować wielowymiarowe podejście do trudności psychicznych, dostrzegając w ich genezie i terapii różnorodne perspektywy, m.in. biologiczne, psychologiczne i społeczne. 

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą

Dziękujemy!