Grupa terapeutyczna

Grupa terapeutyczna przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć swoje funkcjonowanie w grupie z innymi ludźmi.  Jedno z głównych założeń psychoterapii grupowej to stwierdzenie, że źródło naszych psychologicznych trudności leży w relacjach z innymi ludźmi i w relacjach nasze trudności się ujawniają. Ta forma pomocy umożliwia zrozumienie rozmaitych trudności, wynikających często z nawykowych reakcji i zachowań, które uczestnicy doświadczają w swoim codziennym życiu w kontekście relacji ze sobą i z innymi ludźmi.

Bezpieczna atmosfera grupy umożliwia stopniowe budowanie relacji z innymi uczestnikami, gdzie można wyrażać swoje emocje i myśli oraz podawać ich na bieżąco refleksji. W grupie można przezwyciężyć zahamowania emocjonalne, wypróbować i nauczyć się nowych zachowań poprzez doświadczenie bycia z innymi. Obecność innych może być źródłem wsparcia i uzyskania cennych informacji zwrotnych, które poszerzają samoświadomość. W grupie terapeutycznej można doświadczyć możliwość wyboru w obszarze zmian życiowych oraz własnego rozwoju.

group-therapy_edited_edited.png

Możliwe tematy w grupie terapeutycznej:

  •  Trudności w relacjach (intymnych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych)

  • Trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji

  •  Odczuwanie braku sensu w życiu

  • Zaniedbanie swoich potrzeb

  • Nieumiejętność dbania o siebie

  • Poczucie samotności

  • Odczucie niepokoju i różnych napięć

  • Niska samoocena

  • Lęk przed oceną innych

Informacje

Prowadzący: Evgenios Ioannou, Monika Nowak

Czas trwania: marzec 2022 – listopad 2022

Termin spotkań: wtorki, godz. 18:30 – 20:30

Ilość uczestników: 7-10 osób

Miejsce: Pracownia Psychoterapii VIOMA,

ul. Warneńska 26, 94-215 Łódź

Koszt miesięczny: 450 zł

Cena konsultacji: 150 zł

Konsultacja służy podjęciu decyzji udziału w grupie oraz przygotowuje do uczestniczenia w grupie.

Informacje i zapisy: tel. 516 893 030

Ophelia Phang - stacking chairs.jpg
geniocorrect6.jpg

mgr EVGENIOS IOANNOU, absolwent Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pomaganiu w różnych miejscach. Pracował zarówno w sektorze publicznym i prywatnym. Doświadczenie zdobywał w takich miejscach jak: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ Szpitala im. Babińskiego,  Oddział Ogólnopsychiatryczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne. Prowadził zajęcia praktyczne oraz seminarium dla studentów psychoterapii w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Pracuje indywidualnie, z parami i grupami pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

G10-29_edited.jpg

mgr MONIKA NOWAK, psycholog ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna; psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.

Aktualnie jest studentką ostatniego roku 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Program szkolenia ma rekomendację Sekcji Psychoterapìi PTP i atest NSPPTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Ego” w Łodzi oraz w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi i CSK CKD w Łodzi.

Obecnie pracuje jako psychoterapeutka w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” w Łodzi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w CSK CKD w Łodzi.

W pracy łączy empatyczną, delikatną eksplorację z nieustanną troską o subiektywne doświadczenie pacjenta, wolną od uprzednich założeń.

Zapisz się

Dziękujemy za zgłoszenie.