Grupa terapeutyczna

Grupa terapeutyczna przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć swoje funkcjonowanie w grupie z innymi ludźmi.  Jedno z głównych założeń psychoterapii grupowej to stwierdzenie, że źródło naszych psychologicznych trudności leży w relacjach z innymi ludźmi i w relacjach nasze trudności się ujawniają. Ta forma pomocy umożliwia zrozumienie rozmaitych trudności, wynikających często z nawykowych reakcji i zachowań, które uczestnicy doświadczają w swoim codziennym życiu w kontekście relacji ze sobą i z innymi ludźmi.

Bezpieczna atmosfera grupy umożliwia stopniowe budowanie relacji z innymi uczestnikami, gdzie można wyrażać swoje emocje i myśli oraz podawać ich na bieżąco refleksji. W grupie można przezwyciężyć zahamowania emocjonalne, wypróbować i nauczyć się nowych zachowań poprzez doświadczenie bycia z innymi. Obecność innych może być źródłem wsparcia i uzyskania cennych informacji zwrotnych, które poszerzają samoświadomość. W grupie terapeutycznej można doświadczyć możliwość wyboru w obszarze zmian życiowych oraz własnego rozwoju.

Psychoterapia grupowa jest uznana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne jako profesjonalna forma pomocy psychologicznej oparta na dowodach naukowych. Swiatowej sławy psychoterapeuta Irvin Yalom jest pionerem psychoterapii grupowej i prowadził badania nad skutecznością psychoterapii grupowej. 

Zielony Fotografia Utylizacja Odpadów Etapy Recykling Plakat.png
Therapy Session_edited.jpg

Możliwe tematy w grupie terapeutycznej:

  •  Trudności w relacjach (intymnych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych)

  • Trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji

  •  Odczuwanie braku sensu w życiu

  • Zaniedbanie swoich potrzeb

  • Nieumiejętność dbania o siebie

  • Poczucie samotności

  • Odczucie niepokoju i różnych napięć

  • Niska samoocena

  • Lęk przed oceną innych

Informacje

Prowadzący: Evgenios Ioannou, Monika Nowak

Czas trwania: 10.05.2022 – 28.02.2023

Termin spotkań: wtorki, godz. 18:30 – 20:30

Ilość uczestników: 7-10 osób

Miejsce: Pracownia Psychoterapii VIOMA,

ul. Warneńska 26, 94-215 Łódź

Koszt miesięczny: 450 zł

Cena konsultacji: 150 zł

Konsultacja służy podjęciu decyzji udziału w grupie oraz przygotowuje do uczestniczenia w grupie.

Informacje i zapisy: tel. 516 893 030

Empty Chairs_edited.jpg
geniocorrect6.jpg

mgr EVGENIOS IOANNOU, absolwent Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pomaganiu w różnych miejscach. Pracował zarówno w sektorze publicznym i prywatnym. Doświadczenie zdobywał w takich miejscach jak: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZOZ Szpitala im. Babińskiego,  Oddział Ogólnopsychiatryczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne. Prowadził zajęcia praktyczne oraz seminarium dla studentów psychoterapii w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Pracuje indywidualnie, z parami i grupami pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

G10-29_edited.jpg

mgr MONIKA NOWAK, psycholog ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna; psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.

Aktualnie jest studentką ostatniego roku 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Program szkolenia ma rekomendację Sekcji Psychoterapìi PTP i atest NSPPTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Ego” w Łodzi oraz w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi i CSK CKD w Łodzi.

Obecnie pracuje jako psychoterapeutka w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” w Łodzi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w CSK CKD w Łodzi.

W pracy łączy empatyczną, delikatną eksplorację z nieustanną troską o subiektywne doświadczenie pacjenta, wolną od uprzednich założeń.

Zapisz się

Dziękujemy za zgłoszenie.