top of page
hope-house-press-leather-diary-studio-IO

Konsultacja

Konsultacja to wstępny etap terapii o charakterze diagnostycznym trwająca od jednego do trzech spotkań. Polega ona na przyjrzeniu się zgłaszanym przez klienta trudnościom oraz zrozumieniu ich przyczyń. Podczas konsultacji terapeuta uwzględnia rodzaj i specyfikę zgłaszanych trudności, gotowości klienta do podjęcia terapii, jego możliwości (czasowych, finansowych) i oczekiwań. Na zakończenie konsultacji, terapeuta proponuje adekwatną pomoc psychologiczną.

Terapeuta dba o to, by wspólnie z klientem omawiać jego decyzję o podjęciu terapii oraz określić to, co może być dla niego pomocne i korzystne. Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia terapii.

Konsultacja trwa 50 minut.

bottom of page