Konsultacja to wstępny etap terapii o charakterze diagnostycznym trwająca od jednego do trzech spotkań. Polega ona na przyjrzeniu się zgłaszanym przez klienta trudnościom oraz zrozumieniu ich przyczyń. Podczas konsultacji terapeuta uwzględnia rodzaj i specyfikę zgłaszanych trudności, gotowości klienta do podjęcia terapii, jego możliwości (czasowych, finansowych) i oczekiwań. Na zakończenie konsultacji, terapeuta proponuje adekwatną pomoc psychologiczną.

Terapeuta dba o to, by wspólnie z klientem omawiać jego decyzję o podjęciu terapii oraz określić to, co może być dla niego pomocne i korzystne. Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia terapii.

Konsultacja trwa 50 minut.

Cena: 100-120 zł

Konsultacja

psychoterapia łódź, psycholog łódź, psychoterapia gestalt łódź, psychoterapia psychodynamiczna łódź, Andreea Perlanovschi, Evgenios Ioannou, dobry psycholog łódź, dobry psychoterapeuta łódź, psycholog opinie łódź, nerwice łódź, depresja łódź, psychoterapia par łódź

© 2019 Pracownia Psychoterapii VIOMA