top of page
psychoterapia lodz

mgr Monika Nowak

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psychologiem ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna; psychoterapeutka w trakcie certyfikacji.​ Aktualnie jestem studentką ostatniego roku 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Program szkolenia ma rekomendację Sekcji Psychoterapìi PTP i atest NSPPTP.

D O Ś W I A D C Z E N I E

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Ego” w Łodzi oraz w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi i CSK CKD w Łodzi.​ Obecnie pracuję jako psychoterapeutka w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” w Łodzi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w CSK CKD w Łodzi.

W pracy łączy empatyczną, delikatną eksplorację z nieustanną troską o subiektywne doświadczenie pacjenta, wolną od uprzednich założeń.

Psychoterapia Lodz, Psychoterapia Łódź, lodz psychoterapia, psycholog lodz łódź, psychoterapia lodz łódź, psychoterapeuta lodz łódź, dobry psycholog lodz łódź, psychoterapia gestalt lodz łódź, psychoterapia psychodynamiczna lodz łódź,  rozwój osobisty lodz łódź, depresja lodz łódź, nerwica lodz łódź, lęki lodz łódź, rozwód lodz łódź, DDA lodz łódź, uzależnienia lodz łódź, gabinet psychologiczny lodz łódź, psychoterapeuta gestalt lodz łódź, psychoterapeuta psychodynamiczny łódź lodz, psychoterapia lodz łódź cennik, psychoterapia łódź lodz opinie, psychoterapia lodz łódź, psycholog łódź lodz cena, psycholog zgierz, psychoterapia zgierz, psycholog ozorków, psychoterapia ozorków, psycholog brzeźiny, psychoterapia brzeźiny 

Psycholog Łódź
Psycholog Lodz
Łódź Psychoterapia
Lodz Psychoterapia
Psychoterapia Łódź
Psychoterapia Lodz
bottom of page