Porady

Porada psychologiczna polega na zasięgnięciu opinii specjalisty w trudnych sytuacjach życiowych. Ta oferta jest skierowana do osób, które potrzebują wskazówek oraz rad. Może dotyczyć zarówno tematów indywidualnych oraz rodzinnych.
Sesja trwa 50 min.
Koszt: 130 zł