top of page
kari-shea-hbRipyKueC8-unsplash.jpg

Psychoterapia
Indywidualna 
Długoterminowa

Psychoterapia
Indywidualna
Krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu sesji, odbywających się raz   w tygodniu. Ta forma pomocy jest zalecana osobom, które chcą się zająć konkretnym problemem lub będącym w kryzysie. Celem psychoterapii krótkoterminowej jest praca nad procesem zmiany, który opiera się na relacji i dialogu terapeutycznym.

Sesja trwa 50 minut

Psychoterapia długoterminowa trwa od 6 miesięcy do momentu podjęcia decyzji jej zakończenia i odbywa się 1 raz lub 2 razy w tygodniu. Ta forma pomocy jest proponowana osobom, które chcą poznać i zrozumieć siebie, swoje trudności oraz ich przyczyny, często nieuświadomione. Pozwala ona  na “zobaczenie” swojego sposobu bycia   w świecie, rozpoznanie własnych potrzeb i znalezienie metod na ich zaspokojenie. Umożliwia również doświadczanie i wyrażanie uczuć, emocji, myśli. Poprzez ten proces możliwe jest wprowadzanie w życiu zmian, które dotyczą pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości w kontakcie ze sobą oraz z otoczeniem.

Sesja trwa 50 minut

bottom of page