top of page

Psychoterapia
indywidualna

w Pracowni Psychoterapii VIOMA w Łodzi

Psychoterapia długoterminowa trwa od 6 miesięcy do momentu podjęcia decyzji jej zakończenia i odbywa się 1 raz lub 2 razy w tygodniu. Ta forma pomocy jest proponowana osobom, które chcą poznać i zrozumieć siebie, swoje trudności oraz ich przyczyny, często nieuświadomione. Pozwala ona  na “zobaczenie” swojego sposobu bycia w świecie, rozpoznanie własnych potrzeb i znalezienie metod na ich zaspokojenie. Umożliwia również doświadczanie i wyrażanie uczuć, emocji, myśli. Poprzez ten proces możliwe jest wprowadzanie w życiu zmian, które dotyczą pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości w kontakcie ze sobą oraz z otoczeniem.

Sesja trwa 50 minut

Psychoterapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu sesji, odbywających się raz   w tygodniu. Ta forma pomocy jest zalecana osobom, które chcą się zająć konkretnym problemem lub będącym w kryzysie. Celem psychoterapii krótkoterminowej jest praca nad procesem zmiany, który opiera się na relacji i dialogu terapeutycznym.

Sesja trwa 50 minut

psychoterapeuci  
 

portret andreea.jpg

mgr Andreea Perlanovschi

portet3.jpg

mgr Evgenios Ioannou

bottom of page