top of page

Psychoterapia  grupowa

w Pracowni Psychoterapii VIOMA

W Pracowni VIOMA psychoterapia grupowa jest jedną z głównych form psychoterapii. Prowadzimy grupy krótkoterminowe, długoterminowe oraz kilkudniowe intensywne grupowe doświadczenia interpersonalne. 

Co nas wyróżnia

Prowadzimy grupy w zintegrowanym podejściu psychodynamicznym ze szczególnym uwzględnieniem interpersonalnego wymiaru doświadczenia grupowego. Nasze grupy są prowadzone zazwyczaj przez dwóch doświadczonych psychoterapeutów posiadających również szkolenie w zakresie psychoterapii grupowej.

Pracujemy w kameralnych grupach 7-10 osób.

Systematycznie superwizujemy procesy grupowe u doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychoterapia Grupowa Łódź

Psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć swoje funkcjonowanie w grupie z innymi ludźmi.  Jedno z głównych założeń psychoterapii grupowej to stwierdzenie, że źródło naszych psychologicznych trudności leży w relacjach z innymi ludźmi i w relacjach nasze trudności się ujawniają. Ta forma pomocy umożliwia zrozumienie rozmaitych trudności, wynikających często z nawykowych reakcji i zachowań, które uczestnicy doświadczają w swoim codziennym życiu w kontekście relacji ze sobą i z innymi ludźmi.

Bezpieczna atmosfera grupy umożliwia stopniowe budowanie relacji z innymi uczestnikami, gdzie można wyrażać swoje emocje i myśli oraz podawać ich na bieżąco refleksji. W grupie można przezwyciężyć zahamowania emocjonalne, wypróbować i nauczyć się nowych zachowań poprzez doświadczenie bycia z innymi. Obecność innych może być źródłem wsparcia i uzyskania cennych informacji zwrotnych, które poszerzają samoświadomość. W grupie terapeutycznej można doświadczyć możliwość wyboru w obszarze zmian życiowych oraz własnego rozwoju.

Psychoterapia grupowa jest uznana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne jako profesjonalna forma pomocy psychologicznej oparta na dowodach naukowych. Swiatowej sławy psychoterapeuta Irvin Yalom jest pionerem psychoterapii grupowej i prowadził badania nad skutecznością psychoterapii grupowej. 

Korzyści 
Możliwe tematy

01

Stajesz się bardziej świadomy siebie i swoich zachowań

02

Uczysz się słuchać i przyjmować

informacje zwrotne

03

Wyrażasz swoje emocje w bezpiecznej atmosferze

04

Zmniejszasz swoje poczucie samotności i alienacji

05

Rozwijasz umiejętności interpersonalne

06

Otrzymujesz wsparcie od innych

Trudności w relacjach z innymi

Trudności w

rozpoznawaniu

i wyrażaniu emocji

Odczuwanie braku

sensu w życiu

Zaniedbanie

swoich potrzeb

Poczucie

samotności

Nieumiejętność

dbania o siebie

Niska samoocena

Lęk przed oceną

inncyh

Odczucie niepokoju

i różnych napięć

Nasze grupy

Zapisz się do grupy

Dziękujemy za zgłoszenie.

bottom of page